Terma & Syarat

Polisi Pembelian

Sila baca dokumen ini dengan teliti kerana ia mengandungi terma & syarat yang telah anda persetujui  untuk dipatuhi jika anda terus menggunakan Mustread e-store. Di bawah merupakan Terma & Syarat (“Syarat”)   yang memohon kepada penggunaan Mustread dan sebarang pembelian yang anda buat melalui Mustread e- store.

Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara Terma Penggunaan & Syarat-syarat yang terkemudian yang akan diguna pakai. Syarat- syarat dan Terma Penggunaan ini terpakai antara anda dan Mustread Holdings Sdn Bhd (“Mustread, “Kita”,Kami”) pejabat berdaftar yang mana terletak di No. 366, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia. Sila hantar sebarang aduan, pertanyaan atau berkaitan syarat-syarat ini atau Mustread e-store kandungan seperti yang tersenarai dalam halaman Hubungi Kami.


Laman web ini dikendalikan oleh Must Read Sdn Bhd (756841-K) dari alamat yang berdaftar iaitu No 33 Jalan SBC 6 Taman Sri Batu Caves 688100 Batu Caves Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.


Pembelian Produk Mustread

Kelayakan untuk membuat pembelian atas talian 

Anda hanya boleh membuat pembelian produk-produk :-

Tersedia untuk dijual dan dimana butirannya di paparkan pada Mustread e-store.

Bagi penghantaran dalam Semenanjung Malaysia dan Barat Malaysia.

Untuk kegunaan peribadi, sama ada oleh anda sendiri atau oleh penerima yang dicadangkan bagi produk. Mustread Berhak untuk menolak mana-mana pesanan dan mempunyai sebab munasabah untuk jualan seterusnya.

Maklumat produk yang boleh dibeli (termasuk harga ) telah adalah dinyatakan pada Mustread e-store. Mustread mengambil semua langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa semua butiran, keterangan, dan harga produk yang dipaparkan pada e-store adalah benar pada masa itu apabila maklumat yang berkaitan diletakkan pada Mustread e-store. Walaupun segala usaha untuk memastikan Mustread e-store dikemaskini, maklumat yang terdapat pada suatu masa tertentu tidak semestinya menggambarkan kedudukan tepat pada saat anda membuat pesanan.


Produk Pesanan

Sebaik sahaja anda telah memilih produk- produk yang anda ingin menempah, klik pada butang “Daftar Keluar” pada akhir proses checkout.

Sebaik sahaja anda klik pada butang  “Daftar Keluar”, anda telah membuat tawaran yang mengikat bagi barangan jualan tersebut. Tawaran anda pada peringkat ini adalah masih tertakluk sebagai penerimaan anda. Bagi membolehkan pihak kami menerima tawaran anda, kami memperoleh kebenaran daripada syarikat Kredit Kad untuk jumlah yang dinyatakan di halaman ringkasan pesanan. Pihak kami tidak akan mengambil wang dari kad anda pada peringkat ini, walaupun jumlah yang ada untuk anda membelanjakan akan dikurangkan dengan kebenaran. Ini adalah proses yang biasa dengan pihak bank. Jika Kad Kredit anda tidak memberi kebenaran, pesanan anda tidak akan diproses ke peringkat selanjutnya.

Mustread akan menghantar email kepada anda untuk mengesahkan tempahan produk anda telah diterima. 

Pihak kami menganggap bahawa telah menerima tawaran anda, dan kontrak sepadan jualan bagi produk yang anda pesan yang dibuat diantara anda dan Mustread hanya apabila produk-produk yang dihantar kepada anda seperti yang dinyatakan di dalam email pengesahan penghantaran.


Mustread tidak menolak atau tidak akan dapat memproses pesanan anda jika :-

  • Produk yang anda pesan tidak diteruskan atau tidak lagi tersedia.
  • Kad Kredit anda tidak memberi kebenaran untuk pembayaran harga belian.
  • Anda tidak memenuhi kelayakan untuk pesanan kriteria seperti dinyatakan di atas.


Pembatalan Pesanan

Sebelum anda membuat pesanan anda, anda boleh melihat kandungan dan jumlah dalam bakul membeli-belah anda. Sebaik sahaja pesanan anda telah berjaya dihantar dan pembayaran diterima bagi pembelian anda, pesanan anda akan “ Dihantar ke Pembungkusan” memasuki proses penghantaran segera. Pihak kami menasihatkan anda untuk menyemak kembali dengan teliti dan mengubah suai pesanan anda sebelum penyerahan bayaran. Setelah pesanan anda “ Dihantar ke Proses Pembungkusan” ia telah memasuki proses penghantaran dan tiada perubahan dibuat pada masa hadapan.


Polisi Bayaran Balik

Pihak kami komited untuk menyediakan produk yang berkualiti kepada pelanggan kami. Jika anda tidak berpuas hati dengan pembelian atas talian anda, kami akan memberikan anda bayaran balik bagi  barangan yang dikembalikan, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.


Umum

Mustread berhak untuk:- 

Mengubah suai atau menarik balik, buat sementara waktu atau selama-lamanya, Mustread e-Store (atau mana-mana bahagian daripadanya) dengan atau tanpa notis kepada anda;Mustread tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian atau penarikan balik ;dan/ atau 

Pertukaran syarat-syarat ini dari semasa ke semasa, dan anda menggunakan Mustread e-store (atau sebahagian daripada perkhidmatan) berikutan perubahan itu hendaklah disifatkan sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa dengan kerap untuk menentukan sama ada syarat- syarat telah berubah. Jika anda tidak bersetuju dengan apa-apa perubahan kepada syarat-syarat maka anda perlu berhenti menggunakan Mustread e-Store

Jika Mustread perlu menukar syarat-syarat ini, pesanan anda tertakluk kepada Terma & Syarat pada tarikh dan masa ada telah letakkan pesanan. Terma-terma dan Syarat-syarat boleh dilihat di bawah T&C.

Jika terdapat mana-mana bahagian syarat ini yang diisytiharkan haram atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dianggap telah dipadamkan dari syarat dan peruntukan selebihnya dalam syarat akan terus berkuatkuasa  dan berkesan sepenuhnya, Undang-undang Malaysia terpakai kepada syarat-syarat ini dan sebarang petikaian yang berkaitan dengan syarat ini akan diselesaikan oleh Mahkamah Malaysia.